Hotline : 0917 888 490 hoặc 0974 739 724

Gói kênh VTC SD

Bàng giá VTC- SD

Posted on 08 Feb 2015
VTC- Truyền Hình Số Vệ Tinh VTC-HD9 Danh Sách Kênh Nhóm kênh HD STT Logo kênh Tên kênh Mô tả kênh 1 VTCHD1 Kênh thời sự – Chính trị – Tổng hợp HD 2 Kênh Quốc Hội Kênh truyền hình ngôn luận chính thống của Quốc hội 3 VTV1 HD Kênh thời sự, chính trị, văn hóa xã hội tổng hợp